PERFECT COMFORT

DESIGNED BY YOUR DESIRE
GALLERYCONTACT

BratusaHomes is specialized for production and design of custom made mobile homes. Our quality panels with extreme technological and insulation features allow the implementation of your desires from size to format and from floor plan to interior design of mobile home.

Pri BratusaHomes smo specialisti za izdelavo in oblikovanje mobilnih hišk po meri. Naši kakovostni paneli izjemnih tehničnih in izolativnih lastnosti omogočajo uresničevanje vaših želja od same velikosti in oblike mobilne hiške, pa vse do tlorisa in notranje opreme.

Our mobile homes are equipped with quality panoramic windows and are intended for all who want a comfortable accommodation with plenty of light. Due to the optimal size and quality of manufacturing there is minimal loss of heat.

Mobilne hiške BratusaHomes so opremljene s kakovostnimi panoramskimi okni in namenjene vsem, ki si želite udobnega bivanja z veliko svetlobe. Zaradi optimalne velikosti in kakovostne izdelave so toplotne izgube minimalne.

With the interior design we take care of your well-being and efficient furniture arrangement, which is fully tailored to your wishes.

Z notranjo opremo mobilnih hišk poskrbimo za vaše dobro počutje in ekonomično razporeditev pohištva, ki jo povsem prilagodimo vašim željam.